หลักสูตรอบรมเพื่อ ไปทำงานที่เกาหลี

โรงเรียนพัฒนาอาชีพอุดรธานี เรามีหลักสูตรมาตรฐาน สำหรับผู้ที่อยาก เรียน ไปทำงานที่เกาหลี กับรัฐ จัดส่งโดยกรมแรงงาน หรือ การ ไปทํางานเกาหลีในระบบ EPS

หลักสูตร ไปทำงานที่เกาหลี กับรัฐ

หลักสูตรของเรา

หลากหลายหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนไปทำงานต่างประเทศ

เรียนเพื่อทำงาน เกาหลีในระบบ EPS

ชมวีดีโอสาธิต การสอนของเรา
นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

ข้อสอบเตรียมตัว ไปทำงานที่เกาหลี ในระบบ EPS

ฝึกทำข้อสอบ

ข้อสอบที่ต้องการให้นักศึกษาได้ฝึกทำเพื่อให้เกิดความชำนาญ

อยากไปทำงานที่เกาหลี เรียนไปทำงานที่เกาหลี

การสมัครเรียน

นักศึกษา โหลดใบสมัครจากปุ่มด้านล่างและเมื่อกรอกเสร็จให้ส่งเมล์มาที่
skanya589@gmail.com

หลักสูตร เรียน ไปทำงานที่เกาหลี กับรัฐ ในระบบ EPS

คอร์ส เรียน ไปทำงานที่เกาหลี กับรัฐ เหมาะกับใคร

หลักสูตร เรียนไปทำงานที่เกาหลี ในระบบ EPS ย่อมาจาก Employment Permit System for Foreign Workers เป็นระบบการจ้างแรงงานต่างชาติของสาธารณรัฐเกาหลี

หลักสูตรนี้จัดขึ้นโดยโรงเรียนพัฒนาอาชีพ อุดรธานี มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถแรงงานไทย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน ไปทำงานเกาหลี กับรัฐ

คอร์สนี้เหมาะกับทุกท่านที่ อยาก ไปทำงานที่เกาหลี หรืออยาก เรียนไปทำงานเกาหลี ในระบบ EPS โดยเรามีหลักสูตรอบรมหลากหลายหลักสูตร รวมถึงหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ด้วยเช่นกัน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนพัฒนาอาชีพอุดรธานีตั้งอยู่เลขที่ 219/2 ถนนอุดร-หนองคาย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 มีความเป็นมาในการก่อตั้งโรงเรียนดังนี้คือ ในปี พ.ศ. 2536 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ได้อนุมัติให้มีการจัดตั้ง ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไปต่างประเทศ ในนามศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานพัฒนาอาชีพ อุดรธานี ตามใบอนุญาตเลขที่ 061/2536 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 แต่ปรากฏว่า แรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศยังขาดความรู้ ความสามารถ ไม่สามารถผ่านกาทดสอบมาตรฐานฝีมือโรความสามารถด้านช่างอุตสาหกรรมสาขาต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้น จึงได้มีการเตรียมการที่จะขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเพื่อฝึกสอนอาชีพระยะสั้นเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของแรงงานขึ้น

 

โรงเรียนพัฒนาอาชีพอุดรธานี

ยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการทำงานเบื้องต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาทัศนคติที่ดีในการทำงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัล เกียรติบัตรและผลงานดีเด่น

ความภูมิใจที่ได้ส่งนักเรียนไปทำงานที่เกาหลี

โรงเรียนถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้นักเรียนจนประสบความสำเร็จในการได้ไปทำงานที่เกาหลี ทำให้หลากหลายครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้น และนี่คือความรู้สึกของคนที่จบไปแล้ว ผ่านถึงโรงเรียน

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเริ่มเรียนไปทำงานที่เกาหลี

เรียนแล้วทางสถาบันรับประกันด้านการจัดหางานที่ประเทศเกาหลีไหม?

การ ไปทำงานที่ประเทศเกาหลี จะเป็นการจัดส่งโดย กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน แต่มีเงื่อนไขเพียงต้องสอบภาษาเกาหลีกันให้ผ่านแล้วสัญญาจ้างมาถึงจะได้เดินทางกันที ดังนั้น…มาเรียนที่นี่ จึงมั่นใจได้ว่าหากสอบติด…ชีวิตเปลี่ยน…สัญญาจ้างมาได้ไปทำงานที่ประเทศเกาหลีแน่นอน

หากได้ไปทำงานที่เกาหลีแล้วติดปัญหา สามารถประสานกับทางสถาบันในการช่วยเหลือได้ไหม

การ เดินทางไปทำงานกันที่ประเทศเกาหลี เป็นการจัดส่งของรัฐ เรื่องการดูแลแรงงานไทยนั้น..จะมีเจ้าหน้าที่ทูตแรงงานไทยประจำประเทศเกาหลี…เป็นคนดูแลให้ทุกอย่าง…ส่วนทางโรงเรียนมีหน้าที่เป็นตัวช่วยดูแล และให้คำปรึกษานักเรียนเรียนทุกคนที่มีปัญหา เพราะนักเรียนทุกคนเมื่อไปแล้วส่วนใหญ่เมื่อมีปัญหาติดต่อ ขอคำปรึกษากับทางโรงเรียนโดยตรงอยู่แล้ว

หากในหลักสูตรเราเรียนแล้วไม่เข้าใจ เรียนซ้ำได้ไหม

การเรียน ภาษาเกาหลีกันที่โรงเรียนพัฒนาอาชีพอุดรธานี
เราเน้นสอนให้จริง…ไม่ทิ้งนักเรียน ทางโรงเรียนจะจัดระบบการเรียนการสอนให้นักเรียนของทางโรงเรียนจนกว่าจะสอบให้ผ่าน

ข้อแตกต่างระหว่างการเรียนออนไลน์ และเรียนในห้องเรียน

การเรียนทางออนไลน์ เหมาะสำหรับผู้ที่ติดทำงานประจำไม่สามารถเข้ามาเรียนได้ โดยไม่ต้องลาออกจากงาน หรือผู้ที่อยู่บ้านใกล้ๆก็มาเรียนกันได้หลักสูตรการเรียนการสอนเหมือนกัน ที่สำคัญเรียนที่นี่ไม่ว่าจะเรียนทางระบบใดก็ตาม ทางโรงเรียนก็จะดูแลให้จนถึงวันเดินทางเหมือนกัน