หลักสูตรของเรา

หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนไปทำงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

120 ชั่วโมง ปรับปรุงปี 2560 (อนุมัติโดยกระทรวงศึกษาธิการ, 2548)

หลักสูตรของเรา

หลักสูตรการอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีเบื้องต้นก่อนบินไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้

ตามระบบการจ้างงาน ทำงานเกาหลีในระบบ EPS หลักสูตรจำนวน 45 ชั่วโมง

หลักสูตรของเรา

หลักสูตรการเรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

 360 ชั่วโมง

หลักสูตรของเรา

ผู้ประกอบอาหารไทย

 25 ชั่วโมง

การวัดและการประเมินผล

 ผู้เข้าอบรมต้องผ่านทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎีรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเต็มร้อยละ 80เปอร์เซ็นต์ของเวลาเรียนที่ทางโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนจริง ทางโรงเรียนจึงจะออกใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้อบรมว่าจบหลักสูตร

คำถามที่...ควรรู้

การไปทำงานที่ประเทศเกาหลี จะเป็นการจัดส่งโดย กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน แต่มีเงื่อนไขเพียงต้องสอบภาษาเกาหลีกันให้ผ่านแล้วสัญญาจ้างมาถึงจะได้เดินทางกันที ดังนั้น…มาเรียนที่นี่ จึงมั่นใจได้ว่าหากสอบติด…ชีวิตเปลี่ยน…สัญญาจ้างมาได้ไปทำงานที่ประเทศเกาหลีแน่นอน

การ เดินทางไปทำงานกันที่ประเทศเกาหลี…เป็นการจัดส่งของรัฐ. เรื่องการดูแลแรงงานไทยนั้น..จะมีเจ้าหน้าที่ทูตแรงงานไทยประจำประเทศเกาหลี…เป็นคนดูแลให้ทุกอย่าง…ส่วนทางโรงเรียนมีหน้าที่เป็นตัวช่วยดูแล และให้คำปรึกษานักเรียนเรียนทุกคนที่มีปัญหา เพราะนักเรียนทุกคนเมื่อไปแล้วส่วนใหญ่เมื่อมีปัญหาติดต่อ ขอคำปรึกษากับทางโรงเรียนโดยตรงอยู่แล้ว

การไปทำงานที่ประเทศเกาหลีไม่ต้องใช้วุฒิการศึกษาใดๆทั้งสิ้นจบแค่ป 4 ก็สามารถไปทำงานได้…โดยทางเกาหลีจะรับอายุตั้งแต่ 18 ถึง 39 ปีแต่มีเงื่อนไขเพียง….ต้องสอบภาษาเกาหลีให้ผ่านเท่านั้น

การเรียน ภาษาเกาหลีกันที่โรงเรียนพัฒนาอาชีพอุดรธานี
เราเน้นสอนให้จริง…ไปทิ้งนักเรียน ทางโรงเรียนจะจัดระบบการเรียนการสอนให้นักเรียนของทางโรงเรียนจนกว่าจะสอบให้ผ่าน

การเรียนทางออนไลน์ เหมาะสำหรับผู้ที่ติดทำงานประจำไม่สามารถเข้ามาเรียนได้ โดยไม่ต้องลาออกจากงาน หรือผู้ที่อยู่บ้านใกล้ๆก็มาเรียนกันได้หลักสูตรการเรียนการสอนเหมือนกัน ที่สำคัญเรียนที่นี่ไม่ว่าจะเรียนทางระบบใดก็ตาม ทางโรงเรียนก็จะดูแลให้จนถึงวันเดินทางเหมือนกัน