Picture of คุณครูใหญ่ใจดี

คุณครูใหญ่ใจดี

หลากหลายเรื่องราวและข่าวคราว เราจะมาแชร์กันที่นี่นะครับ

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2563 ทางเว็บไซต์เกาหลีได้ประกาศวิธีการ สอบเกาหลีครั้งที่ 9 แบบ CBT และ PBT

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2563 ทางเว็บไซต์เกาหลีได้ประกาศวิธีการ สอบเกาหลีครั้งที่ 9 แบบ CBT และ PBT เพราะหากสอบคอมฯ ทั้งหมดจะใช้เวลานาน อาจมีการแบ่งผู้สมัครสอบที่ศูนย์โคราช และ ลำปาง สอบด้วยกระดาษเหมือนครั้งที่ผ่านมา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ต้องรอติดตามข่าวต่อไป

Share this post